โปรโมชั่นดี ดอท คอม, PromotionDee, Promotion

สายSimona Straps (ITALY)

สายซิโมน่า Simona Strap (Made in Italy) 
www promotiondee com www distefanostraps
+++ DS 024 - Rolled Edge Gator 24/24 125/75 ราคา 10,900 บาท +++
1. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 125/75 ราคา 7,400 บาท
2. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 130/75 ราคา 7,400 บาท
3. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 130/75 ราคา 7,400 บาท
4. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 130/75 ราคา 7,400 บาท
5. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 130/75 ราคา 7,400 บาท
6. Simona DS 36 X1 strap 26/26 140/80 ราคา 6,900 บาท
7. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
8. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
9. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
10. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
11. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท Sold!
12. Simona Shark ราคา 6,000 บาท Sold!
13. Alligator Sold!
14. Alligator Sold!
15. Simona DS50 Mosaic Mosaic gold 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
16. Simona DS50 Mosaic mosaic stone 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
17. Simona DS50 Mosaic mosaic stone 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
18. Simona DS50 Mosaic mosaic stone 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
19. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 26/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
20. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
21. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท Sold!
22. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
23. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
24. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
25. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
26. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
27. Simona DS 011 TOSCANO Tan 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
28. Simona DS 012 The Russian Russian-White Stitch+Badge medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
29. Simona DS 012 The Russian Russian-Black Stitch medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท Sold!
30. Simona DS 012 The Russian Russian-Black Stitch medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
31. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 26/26 140/80 ราคา 7,400 บาท Sold!
32. Sold!
รายการที่ขายแล้ว!!!
- Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 2424 125/75 ราคา 7,400 บาท
-Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
- DS110 Dressy gator 24/24 125/75 ราคา 7,600 บาท
- Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
- Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR tan gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
- DS34 Blackseal Tobacco 24/24 125/75 Brown Buckle ราคา 6,700 บาท 
- Simona DS50 Mosaic Mosaic gold 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
- Simona DS50 Mosaic mosaic stone 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
- Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
- Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท 
-Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
- Simona DS 002 THE CLASSIC VINTAGE BRUNO bruno 24/24 125/75 ราคา 4,900 บาท
-Simona DS 002 THE CLASSIC VINTAGE BRUNO bruno 24/24 125/75 ราคา 4,900 บาท
-Simona DS 011 TOSCANO Tan 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
- Simona DS 011 TOSCANO Tan 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
- Simona DS 011 TOSCANO Hony Meile 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
- Simona DS 011 TOSCANO Hony Meile 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
- Simona DS 012 The Russian Russian-White Stitch+Badge medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
- Simona DS 012 The Russian Russian-Black Stitch medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
รายการที่ขายแล้ว!!! 1. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 26/26 140/80 ราคา 7,400 บาท
2. Simona DS095 Museum exhibit strap 26/26 130/80 ราคา 6,900 บาท
3. Simona DS 36 X1 strap 26/26 140/80 ราคา 6,900 บาท
4. Simona DS82 Alcatraz strap 27/24 125/75 ราคา 6,300 บาท
5. Simona DS63 Black Widow IMG_1847 black widow 3 27/24 125/75 ราคา 4,900 บาท
6. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 24/24 140/80 ราคา 7,400 บาท
7. Simona DS 017 Bruno Allegrini gamma divers strap 24/24 140/80 ราคา 7,400 บาท
8. Simona DS67 - Summer gator green 26/26 130/85 ราคา 7,600 บาท
9. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 26/26 125/75 ราคา 7,400 บาท
10. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Vintage green gator 24/24 150/90 ราคา 7,400 บาท
11. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Vintage green gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
12. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR tan gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท 
13. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR tan gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
14. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR tan gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
15. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR tan gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
16. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
17. Simona DS 009 VINTAGE ALLIGATOR Mustard gator 24/24 125/75 ราคา 7,400 บาท
18. Simona DS50 Mosaic Mosaic gold 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
19. Simona DS50 Mosaic mosaic stone 24/24 125/75 ราคา 5,300 บาท
20. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท
21. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท 
22. Simona DS 005 PRE-VENDOME - PAV VINTAGE STRAP pre v tan 24/24 125/75 ราคา 4,500 บาท 
23. Simona DS 002 THE CLASSIC VINTAGE BRUNO bruno 24/24 125/75 ราคา 4,900 บาท
24. Simona DS 002 THE CLASSIC VINTAGE BRUNO bruno 24/24 125/75 ราคา 4,900 บาท
25. Simona DS 011 TOSCANO Tan 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
26. Simona DS 011 TOSCANO Tan 24/24 125/75 ราคา 4,300 บาท
27. Simona DS 012 The Russian Russian-White Stitch+Badge medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
28. Simona DS 012 The Russian Russian-Black Stitch medio 24/24 125/75 ราคา 5,900 บาท
29. DS 013 - KEYFOBS ราคา 800 บาท
30. DS 013 - KEYFOBS ราคา 800 บาท

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา