โปรโมชั่นดี ดอท คอม, PromotionDee, Promotion

หลอดสูญญากาศเครื่องเสียง

หลอดสูญญากาศเครื่องเสียง (Vacumm Tube)

++มีบริการรับสั่งหลอดนำเข้าด้วยครับ (Pre Order)++
ติดต่อคุณวิน โทร: 0896919113 หรือทาง WhatApps ก็ได้ครับ www.PromotionDee.com Email: [email protected]
ขายหลอด TUNG-SOL 6550 Tungsol KT88  Power Tubes Matched Octet เซ็ต 8 ราคา 17,000บาท Matched Quad เซ็ต 4 ราคา 8,500บาท Tonally, this 6550 tube has a smooth, extended high end, slightly warm midrange with great imaging, and a tight bottom end. The Tung-Sol name and trademark have been acquired by the New Sensor Corporation. This new production Tungsol tube is manufactured at their Xpo-Pul factory (also known as Reflektor) in Saratov, Russia. New Sensor is an American corporation and since taking ownership of this factory has been steadily improving the quality of current production tubes. The new Tungsol 6550 has been closely constructed to the original specifications of the triple getter, 3-hole plate version. The build quality is top notch and the price is great, making them an excellent alternative to expensive NOS tubes.
ขายหลอด TUNG-SOL 6550 Tungsol KT88  Power Tubes Matched Octet เซ็ต 8 ราคา 17,000บาท (ล๊อตนี้ IP:64 GM7200 ขายแล้วครับSold!!!)
***
ล๊อตใหม่ (IP:53 GM:6,600) ขายหลอด TUNG-SOL 6550 Tungsol KT88  Power Tubes Matched Octet เซ็ต 8 ราคา 17,000บาท
***

หลอดสูญญากาศGenalex Gold Lion KT88 tubes Valves 6550

Genalex Gold Lion KT88 tubes Valves 6550 Match Octet 8pcs Price 21,000Baht.

Genalex Gold Lion KT88 tubes Valves 6550 Match Quad 4pcs Price 11,500Baht.

Genalex Gold Lion KT88 tubes Valves 6550 Match Pair 2pcs Price 6,750Baht.

In 1957 Marconi-Osram Valve Co. (Genalex) introduced the "King of Power Tubes," the legendary Gold Lion KT88. This tube became the heart and soul of such classics as the Dynaco Mark III, McIntosh MC275, and Marshall Major. Unfortunately, Genalex ceased tube production in the early 1980s and the Genalex Gold Lion KT88 has become very expensive and hard to find.

After extensive research and engineering, New Sensor Corp. has reissued the famed Genalex Gold Lion KT88. This tube has been recreated down to the finest detail with gold plated grid wire, carbonized screen grids, and a tri-alloy clad plate structure for exceptional performance and sound quality.  

 ***
หลอดสูญญากาศ ElectroHarmonix EH

EH KT88 Power Tubes Platinum Matched Octet เซ็ต8หลอดค่าตรงกันราคา 14,500บาท

EH KT88 Power Tubes Matched Quad เซ็ต4หลอดค่าตรงกันราคา 8,250บาท

EH KT88 Power Tubes Matched Pair เซ็ต2หลอดค่าตรงกันราคา 5,125บาท

This tubes feature "sweet top end" without sacrificing the low end bass responses.  One of the best sounding KT88's currently in production.  With extra care taken in construction. The new glass formula body ensures long life and improved reliability. The perfect choice when the authentic sound is needed.

***
หลอด MULLARDCV4024 / 12AT7 / ECC81 Pre-amp tubes  **NOS**
Genuine MULLARDCV4024 / 12AT7 / ECC81 Pre-amp tubes  **NOS**

TUBE INFO: These tubes are NOS (New Old Stock) Genuine MULLARD CV4024's (12AT7) packaged for the British Military in the early 1980's.  They are some of the last tubes ever produced in the UK by the Mullard Company.  They feature double sutured plates, crimped glass tops, pin protectors and come on with that classic Mullard flash.  This is one of nicest sounding 12AT7 tubes every made and with their ruggedized construction will continue to sound great for a very long time.  All tubes carry the trademark acid etched codes so you know they are for real.  The markings are as follows:  654 designating tube type on the top row.  The second row is marked R2L2.  The "R" stands for the factory where the tubes were produced, in this case it was the Mitcham factory in Surrey, England.  The first "2" stands for the year the tube was made, in this case 1982.  The "L" is for the month they were produced, in this case December and the last "2" designates which week they were produced, in this case the second week.  They also have the Military designation silkscreened on all the tubes in white.  You can see these markings in the photo.  All of these tubes are tested on the NEW Maxi Pre-amp tester, which essentially tests for everything.  They either meet and in most cases exceed the requirements for new tubes.  Each tube comes in the original Military White Boxes with the Military part numbers stamped in black.
หลอด MULLARDCV4024 / 12AT7 / ECC81 Pre-amp tubes  **NOS**
Genuine MULLARDCV4024 / 12AT7 / ECC81 Pre-amp tubes  **NOS**
Matched Pair (95/97) ราคาคู่ละ 5,800 บาท

-
***
TungSol 6L6 G Matched Quad 4pcs
TungSol 6L6GC STR Matched Quad 4pcs
TungSol 6L6GT Matched Quad 4pcs
หลอดสูญญากาศ JJ 6L6GC tubes Matched Quad 4pcs

หลอดสูญญากาศGenalex Gold Lion KT77 tubes Matched Quad 4pcs

หลอดสูญญากาศGenalex Gold Lion EL84/N709 tubes Matched Quad 4pcs
หลอดสูญญากาศMullard EL34 tubes Matched Quad 4pcs
หลอดสูญญากาศMullard EL84 tubes Matched Quad 4pcs
แสดง 1-5 จาก 5 รายการ