โปรโมชั่นดี ดอท คอม, PromotionDee, Promotion

สายยีนส์แลนดา/LandaStrap (Netherlands)

!!!เทพสายยีนส์ Handmade ต้อง Mr. Julien Landa (Made in Netherlands). -
-
-
Update 13/7/11!!!
  1. สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Copper stitch 26/26 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
2. สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Brown stitch 26/26 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
3. สาย Landa Strap รุ่นใหม่ล่าสุด Raw Denim Dark wash Copper Stitch 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  NormalBrown tip Price 5,650 บาท
4.
สาย Landa Strap รุ่นใหม่ล่าสุด Raw Denim Dark wash Copper Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  NormalBrown tip Price 5,650 บาท
5.
สาย Landa Strap รุ่น Raw Denim Brown Stitch 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
6.
สาย Landa Strap รุ่น Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
7.
สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Brown stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
8.
สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Brown stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
9.
สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Brown stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
10.
สาย Landa Strap รุ่นใหม่ล่าสุด Raw Denim Dark wash Copper Stitch 24/24 135/80 Buckle (GPF-Mod Dep)  NormalBrown tip Price 5,650 บาท
11.
สาย Landa Strap รุ่น Raw Denim White Stitch 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
12.
สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Copper stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
13.
สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Copper stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
14.
สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 115/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
15.
สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 115/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
16.
สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 115/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 5,650 บาท
!!! รายการที่ขายแล้ว Item Sold !!! - สาย Landa Strap รุ่นใหม่ล่าสุด Raw Denim Dark wash Copper Stitch 24/24 135/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่นใหม่ล่าสุด Raw Denim Dark wash Copper Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  NormalBrown tip Price 4,950 บาท
- สาย Landa Strap รุ่น New stone wash Jean2 Yellow stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Light Tan Copper stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
ขายแล้วSold! สาย New stone wash Jean2 ไซค์ 22/22 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Red White Stitch 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Copper Stitch 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Copper Stitch 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย New stone wash Jean2 22/22 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim White Stitch 22/22 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Brown Stitch 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Yellow Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท 
 ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Copper Stitch 26/26 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Brown Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Copper Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Copper Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
ขายแล้วSold! สาย Summer Jean Yellow Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NaturalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 24/24 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท 
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 135/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 140/80 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 140/80 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 130/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 140/80 Polished Buckle (GPF-Mod Dep) บัคเคิลเงา Natural Tan tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Normal Brown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Normal Brown tip Price 4,950 บาท
ขายแล้วSold!สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 120/70 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Raw Denim Brown Stitch 22/22 115/65 Polished Buckle (GPF-Mod Dep) Price 4,950 บาท ไซค์สั้น
ขายแล้วSold! สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท
 - สาย Raw Denim Copper Stitch 26/26 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition New stone washed jeans ด้ายน้ำตาล 26/26 135/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan color tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
-สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 140/80 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 130/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 130/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 130/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) NormalBrown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
  - สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 135/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim Copper Stitch 24/24 125/75 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim CopperStitch 22/22 115/65 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim BrownStitch 22/22 115/65 Brushed Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 22/22 115/65 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition New stone washed jeans ด้ายน้ำตาล 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Normal Brown tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!< /span>
- สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 135/80 Polished Buckle (GPF-Mod Dep) บัคเคิลเงา Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!< /span>
- สาย Raw Denim Brown Stitch 24/24 130/75 Polished Buckle (GPF-Mod Dep) บัคเคิลเงา Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Raw Denim White Stitch 24/24 135/75 Polished Buckle (GPF-Mod Dep) บัคเคิลเงา Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 24/24 130/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
- สาย Landa Strap รุ่น Special Edition Stone washed jeans extra wash ด้ายเหลือง 24/24 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep) Natural Tan tip Price 4,950 บาท
- สาย Landa Strap รุ่น Summer Jean 22/22 125/75 Buckle (GPF-Mod Dep)  Price 4,950 บาท ขายแล้วSold!
Thanks!
www.promotiondee.com
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ